Ajudes a la certificació ecològica

Ajudes a la certificació ecològica

Ajudes a la Certificació Ecològica

Nom del tràmit: Ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.

Objecte del tràmit: L’objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Interessats: Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses)

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament:

    1. La intensitat de l’ajuda podrà ser d’entre el 70 % i el 90 % de les despeses subvencionables, i s’establirà el percentatge en cada convocatòria d’ajudes.
    2. La quantia de l’ajuda que s’atorgarà al beneficiari no podrà superar l’import de 2.000 euros anuals.

Termini de presentació: del dia 28 de juny fins al 18 de juliol.

Tramitació via en línia: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18688

Més informació en: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

  • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
  • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
  • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
  • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano