Kit digital empreses i autònoms

Kit digital empreses i autònoms

Kit digital empreses i autònoms. Ajudes per a la digitalització de les xicotetes empreses i autònoms. 

3ª Convocatòria oberta a partir del 20 d’octubre a les 11 h (autònoms i empreses d’1 a 3 treballadors). La sol·licitud es realitzarà mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat en la seu electrònica que es determine en cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera pime)

Tota la informació i accés al tràmit en: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoriapequeñasempresas

Dos figures en les ajudes “kit de digitalització”:

  1. Beneficiari de l’ajuda: xicoteta empresa o autònom.
  2. Agent digitalitzador: empresa del sector digital, encarregada de digitalitzar a la xicoteta empresa o autònom beneficiari de l’ajuda.

En cas de ser beneficiari:

Se t’adjudicara un “bono digital” que podràs cedir a una empresa (agent digitalitzador) perquè realitze les feines acordades de digitalització del teu negoci.
Disposar d’una sèrie d’empreses (agent digitalitzador) que s’encarregaran de digitalitzar el teu negoci.
L’agent digitalitzador s’encarrega de tramitar la factura a l’òrgan competent.

Les ajudes es concediran sota l’únic criteri de l’ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de compliment dels requisits exigits fins que s’esgote el crèdit pressupostari assignat en la convocatòria. És a dir, ajudes directes.

Presentació de sol·licituds i notificacions.

  1. Preferència d’adjudicació de les ajudes segons ordre d’entrada. És a dir, tenen preferència a l’ajuda els primers que la presenten.
  2. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un any des de la publicació de la corresponent convocatòria, o superior si aquesta estableix un altre termini. Aquest termini conclourà abans si s’esgotara el crèdit pressupostari de la convocatòria

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyen a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

  • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
  • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
  • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
  • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano