Resultats Quarta Fase

Resultats Quarta Fase

Resultats Quarta Fase

ELS RESULTATS MÉS DESTACABLES DE LA QUARTA FASE:

Intercanvis comercials
Els intercanvis comercials impulsats i promoguts per la Xarxa Agrícola entre els agents de producció agrícola i la resta dels agents agroalimentaris de la comarca, han continuat refermant-se durant la temporada de tardor i d’hivern. Cal destacar-ne els intercanvis realitzats entre la cadena de supermercats Masymas i diversos productors comarcals proveïdors de cítrics i verdures d’hivern.

Banc de terres
El banc de terres constitueix també una de les “microxarxes” que s’impulsen des de la Xarxa Agrícola. Les tasques de connexió, de persones propietàries de terrenys agrícoles interessades en arrendar-los, amb productores o productors agrícoles disposats a explotar-les, ha continuat a bon ritme durant l’última fase.

Projecte de la biomassa
Transcorreguts dos anys de l’inici, el “projecte de biomassa”, consistent en la reutilització de residus provinents de jardineria i en el qual participa l’empresa que gestiona la planta de compostatge de Xàbia, es troba en fase de consolidació

Assessorament a projectes i atenció personalitzada
Un altre dels indicadors que evidencien la consolidació de la Xarxa Agrícola i que mostren la importància que té el projecte entre els agents agroalimentaris de la Marina Alta correspon al nombre de persones que contacten amb l’equip tècnic sol·licitant informació i assessorament respecte a diverses temàtiques relacionades amb el sector primari. Al llarg dels sis mesos que ha durat la darrera fase, s’ha atès un total de 60 sol·licituds d’atenció i informació.

Activitat de la web: xarxaagricola.org
Durant el transcurs d’aquesta quarta fase, la pàgina web del projecte ha anat consolidant-se com una eina bàsica al servei de el sector agroalimentari de la comarca. La mitjana mensual dels valors obtinguts pel que fa a nous usuaris registrats i, també, als accessos realitzats mitjançant un cercador tipus “Google” han augmentat considerablement respecte a les fases anteriors. Aquest increment ha estat afavorit per la creació i la incorporació de contingut nou, més interessant i coincident amb les necessitats dels usuaris.

Canal de Telegram
El 27 de novembre de 2020 l’equip tècnic de la Xarxa Agrícola va començar les proves per a la posada en marxa d’un canal de Telegram amb l’objectiu de difondre, entre els agents del sector agrari de la comarca, tot tipus d’informació d’interès, com cursos, publicacions i esdeveniments relacionats amb el sector agrari.

Publicació de notícies en els mitjans de comunicació.
La promoció, difusió i visibilitat del sector agrícola de la Marina Alta és un dels objectius més importants de la Xarxa Agrícola.

Resultats Quarta fase

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTINUÏTAT DEL PROJECTE

Les accions i iniciatives que es duen a terme des de la Xarxa Agrícola estan permetent als agents de la producció agrària de la Marina Alta afrontar l’activitat agrària tenint present que hi ha un projecte al seu servei que els orienta, assessora i aporta suport en tot moment. Aquestes accions innovadores doten d’una major visibilitat el sector agrari i, a més a més, amplien les seues possibilitats de negoci i d’expansió comercial.

El treball realitzat fins al moment està servint per a què, tan agents de la producció agrària, i del sector alimentari en general de la Marina Alta, com la resta de la ciutadania de la comarca, siguen cada vegada més conscients de les iniciatives que es duen a terme des de la Xarxa Agrícola. Un exemple són les continuades iniciatives desenvolupades per a la promoció del producte local o la creació i la implantació de les “microxarxes”.

Aquestes accions aporten valor afegit i ajuden a canviar la percepció negativa associada al sector agrari pel que fa a expectatives econòmiques i de futur. També, influeixen, directament o indirectament, en el nombre creixent de joves que en els últims anys es van incorporant, paulatinament, al món laboral agrícola de la Marina Alta.

A més, la Xarxa Agrícola durant les últimes fases, ve convertint-se en un espai compartit de trobada i intercanvi de visions i punts de vista pels agents de la producció agrària comarcal, que serveix per posar de relleu i debatre tant objectius complementaris com interessos comuns. Els futurs projectes que s’estan planificant per part de l’equip tècnic, juntament amb la participació dels principals agents sectorials, posen en relleu la funció de la Xarxa Agrícola com a projecte de cohesió territorial per a la Marina Alta.

Visita el: Banc de Terres de la Marina Alta

Visita la web del CREAMA: creama.org

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano