La  Xarxa Agrícola  està definida per a crear una “Xarxa digital» de trobada d'idees per a aconseguir sinergies entre els diferents agents del sector agroalimentari, més concretament es pretén facilitar la transacció de productes agrícoles escurçant distàncies entre el productor i el consumidor final i d'aquesta manera revitalitzar el sector agrícola de la Marina Alta.

Objectius

  • Foment del producte de proximitat originat a la Marina Alta
  • Consolidació d'un jaciment d'ocupació
  • Recuperació i consolidació del paisatge rural i entorns naturals
  • Dinamització del món rural per a aconseguir el seu relleu generacional i pal·liar la despoblació
  • El sector agrícola com a base per a la implantació d'un turisme sostenible i alternatiu
  • Detecció de necessitats formatives

Què és un banc de terres?

El Banc de Terres Agrícoles de la Marina Alta és un registre administratiu de terres de caràcter públic. En aquest registre es podrà trobar parcel·les aptes per a l'explotació agrícola que voluntàriament s'han inscrit, i així facilitar el contacte, entre l'oferta i la demanda de parcel·les cultivades o cultivables situades al terme municipal de la Marina Alta.

Objectiu

L'objectiu principal amb la posada en marxa del Banc de Terres de la MARINA ALTA, és donar-li solució a la problemàtica de les parcel·les abandonades. Amb aquest registre, es pretén facilitar l'accés a la terra als agricultors que vulga treballar-la, posant-los en contacte amb els propietaris de les terres. Hi ha nombrosos avantatges per a posar en marxa el Banc de Terres de la MARINA ALTA:

  • Incrementant el terreny cultivat, podrem aconseguir recuperar el nostre paisatge, s'augmentarà així la riquesa del nostre territori, minimitzant la seua degradació. Evitant així la proliferació de plagues, l'erosió del sòl, disminuint el risc d'incendis i també reduir els problemes mediambientals… Veure més
  • Tot
  • Notícies d'ajudes
  • Subvencions

Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008…

Ajudes per a emprenedors a projectes innovadors LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació)

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors…

Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació, els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un Equip d'innovació i presenten un projecte pilot per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia…

Línia IVF – FEDER PRÉSTEC SUBORDINAT

Atorgar préstecs subordinats per al finançament de projectes empresarials de petites i mitjanes empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana….

Entitats de l'ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL EN LA MARINA ALTA

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

Xarxa Agricola Marina Alta, Promocio Agro-Industria Productes Agricolas

caValencià
es_ESCastellano caValencià