Ajudes a cooperatives i societats laborals (2020-Economia social).

Ajudes a cooperatives i societats laborals (2020-Economia social).

Quin és l'objectiu de la convocatòria?:

Assistències tècniques: La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica a cooperatives i societats laborals. Així com a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

Constitució de noves cooperatives o societats laborals: La concessió de subvencions destinades a la constitució de noves cooperatives o societats laborals. També les fusions o absorcions d'aquestes, o la creació de grups cooperatius. Totes elles, conformement al contemplat en l'article 18 de l'Ordre 11/2019 de bases reguladores.

Incorporació de persones desocupades: La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana. Aquestes incorporacions seran com a sòcies treballadores o sòcies de treball, en cooperatives i societats laborals. Ja preexistents o de nova constitució. Així com, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies.

Inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives: La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció. A fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social. Tot això, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

Inversions en cooperatives: La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció. A fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social. Tot això, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

Termini de presentació

  • Assistències tècniques: El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 28 de Gener de 2020 fins al dia 30 de Març de 2020.
  • Constitució de noves o incorporació de persones desocupades: El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 28 de Gener de 2020 fins al dia 30 de Juny de 2020.
  • Inversions en obra o inversions en cooperatives: El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 28 de Gener de 2020 fins al dia 28 de Febrer de 2020.

caValencià