Aplicació de la Biomassa

aplicación de la biomasa

Què és la Biomassa?

La biomassa és un material d'origen vegetal, procedent principalment de les restes de jardineria i agricultura, aquest material passa per un procés de triturat i posteriorment es retorna als camps de cultiu, es deposita en la part superior del sòl, amb la finalitat de crear una capa protectora anomenada “munt”, aquesta capa protegeix el sòl de l'erosió, manté la humitat del sòl i no deixa créixer les males herbes, a més proporciona matèria orgànica al sòl, que amb el seu lent procés de descomposició va aportant nutrients a la terra i per tant als cultius.

Aquest producte també és molt útil en la recuperació de camps agrícoles que fa molt temps que es troben en situació d'abandó. Creant una capa gruixuda sobre el sòl, en passar un temps, aquesta capa s'incorpora a la terra que juntament amb les tasques de cultiu milloren substancialment la seua estructura.

Aquesta iniciativa pretén que un producte considerat un residu, passe a ser una matèria primera molt útil per a la producció agrícola de la comarca i contribuir al cicle de l'economia circular, reduint la petjada de carboni de l'agricultura, millorar l'eficiència hídrica dels cultius i reduir dràsticament la utilització de fitosanitaris com els herbicides.

Estudi de l'aplicació de la Biomassa

La iniciativa part del supòsit inicial que la biomassa vegetal incrementarà la matèria orgànica del sòl, millorarà l'estructura del terreny i, consegüentment, produirà un augment de la productivitat agrícola. Per a verificar o desestimar aquesta hipòtesi, l'equip tècnic de la Xarxa Agrícola ha realitzat un estudi d'investigació que continua en l'actualitat.

S'ha procedit a l'anàlisi edàfica de diferents tipus de sòls, amb biomassa i sense biomassa, per a comprovar els efectes del material en el sòl agrícola. Els resultats obtinguts donen validesa a la hipòtesi inicial: indiferentment de la composició del sòl, la biomassa, com a substrat en el sòl agrícola, aporta una millora substancial de les propietats d'aquest: major quantitat de matèria orgànica, millora de la seua estructura, major drenatge i retenció de nutrients, entre altres.

Sin embargo se debe prestar atención a los niveles de nitrógeno del suelo, puesto que si la biomasa es mezclada junto con el suelo, debido a los efectos de la descomposición de la biomasa por parte de los microorganismos, pueden dejar el suelo sin nitrógeno, esta particularidad puede resolverse mediante la aplicación de abonos nitrogenados como estiércol de animal u otros productos. Esta disminución de nitrógeno no se produce con el sistema de aplicación de biomasa mediante «munchis», puesto que en este caso se crea una capa superficial que no es mezcla por completo con el suelo agrícola.

Conveni de col·laboració amb l'IES Teulada https://xarxaagricola.org/col%c2%b7laboracio-teulada-xarxa-agricola/

 

web del https://creama.org/

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià