Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural.

Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural.

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG- Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural.

Objecte del tràmit

Es concediran ajudes per a les activitats que promoguen la integració i la igualtat d'oportunitats de la dona en l'àmbit rural.

Qui pot iniciar-ho?

Interesats/Sol·licitants

Organitzacions professionals agràries que integren organitzacions de dones, o organitzacions de dones amb personalitat jurídica pròpia.

Requisits

– Amb àmbit mínim el provincial, en tot cas a la Comunitat Valenciana.
– Que promoguen la integració i la igualtat d'oportunitats de la dona en l'àmbit rural.

Termini de presentació:

Fins el 11 de abril de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici de 2019 serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8495, de 27/02/2019).

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià