Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.

Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Regulades per l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.(DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)

Què es pot sol·licitar?

Objecte del tràmit

Primer, l'objecte d'aquestes ajudes és el suport i foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia. Tots ells vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'Equips d'Innovació.

Segon, les ajudes de les diferents convocatòries venen referides a projectes de cooperació relacionats amb:

  • Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.
  • Valorització de restes vegetals en experiències de agrocompostage o uns altres, la fi de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.
  • Ramaderia extensiva i iniciatives en aquest sector.
  • Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.
  • I finalment amb experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

Tercer, la duració de cadascun dels projectes de cooperació contemplats en les diferents convocatòries no serà superior a cinc anys.

Convocatòries

Las distintas convocatorias de las ayudas para la cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020:

  • Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.
  • La valorització de restes vegetals en experiències de agrocompostatge o uns altres, la fi de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.
  • La ramaderia extensiva i iniciatives en aquest sector.
  • Les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.
  • Les experiències de centrals de compra innovadores, vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de quinze dies hàbils. Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8552 21/05/2019).

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià