Consulta de productes fitosanitaris

Buscador Web Productos fitosanitarios.

Buscador Web Productos fitosanitarios

En el següent apartat trobaràs tres enllaços a la web oficial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Podràs buscar els fitosanitaris que necessites per als teus cultius o ampliar la informació d'aquells productes dels quals ja disposes. En l'última secció pots consultar tots aquells productes fitosanitaris que poden ser emprats en agricultura ecològica i la plaga a tractar.

Un fitosanitari és un producte destinat a la protecció de cultius. La seva acció permet l'adequat desenvolupament sanitari de vegetals que es produeixen amb fins alimentaris o industrials. Els fitosanitaris poden ser d'origen sintètic o biològic. Es classifiquen d'acord amb la mala herba, malaltia o plaga contra la qual estan destinats. Cal recordar que la utilització de productes fitosanitaris porta com a conseqüències negatives principals la disminució de la biodiversitat, la contaminació de terra i la contaminació de l'aigua (on juntament amb altres productes, com els fertilitzants, produeixen de vegades fenòmens d'eutrofització). Si no són aplicats adequadament poden arribar a ser molt perillosos per a la salut humana i ambiental.

Entrar en el enlace y seleccionar la casilla “BUSCADORES”

CONSULTA SEGONS LA PLAGA

Cercador de productes fitosanitaris segons la tipologia de la plaga, ja siga tant si aquesta està instaurada en el cultiu, com si és per a ús preventiu.

Indica en el cercador de l'enllaç següent el tipus de plaga que vols tractar.

 

Enllaç a consulta per plaga

Buscador Web Productos fitosanitarios
Buscador Web Productos fitosanitarios

CONSULTA SEGONS LA SUBSTÀNCIA ACTIVA

Cercador de productes fitosanitaris segons la substància o el principi actiu. Expressat en l'etiquetatge normalment en %, p/v o similar.

Entra a l'enllaç següent i introdueix en el cercador el principi actiu que indica l'envàs que posseeixes si vols saber les seves aplicacions, o si coneixes el principi actiu, introdueix al cercador per trobar el teu producte fitosanitari.

 

Enllaç a la consulta pel principi actiu.

CONSULTA SEGONS EL NOM COMERCIAL O EL NÚMERO DE REGISTRE

Cercador de fitosanitaris a partir del nom comercial o el número de registre indicat en l'envàs.

Introdueix en el cercador de l'enllaç següent el nom comercial o el número de registre que indica l'envàs per saber les aplicacions del teu producte fitosanitari.

 

Enllaç a la consulta per nom comercial.

Buscador Web Productos fitosanitarios
etiqueta fitosanitario

Plaguicides i productes fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica - Reglament de la CE

Buscador Productos Fitosanitarios Ecológicos

Els productes naturals, biològics i ecològics són una alternativa als productes fitosanitaris químics. Aquests primers són respectuosos amb el medi ambient, i utilitzats com a elements per al control dels cultius. L'agricultura ecològica és una alternativa sostenible a l'aplicació de productes fitosanitaris químics, i resulta menys perjudicials tant per a la salut pública com per al medi ambient.

Llistat dels plaguicides i productes Fitosanitaris autoritzats en Agricultura Ecològica - Reglament CE 889/2008:

Substàncies:

 • Azadiractina  (arbre del neem) – Insecticida.
 • Cera d'abelles Agent per a la poda
 • Proteïnes hidrolitzades - Atraient, només en aplicacions autoritzades en combinació amb altres productes apropiats de la present llista.
 • Lecitina – Fungicida.
 • Olis vegetals (Per exemple, oli de menta, oli de pi, oli de comí de prat) - Insecticida, acaricida, fungicida i inhibidor de la germinació.
 • Piretrines extreta de Chrysanthemum cinerariaifolium – Insecticida.
 • Quàssia extreta de Quàssia estimés - Insecticida i Repel·lent
 • Rotenona extreta de Derris spp., Lonchocarpus spp. y Terphrosia spp. – Insecticida.
 • Spinosad – Insecticida.
 • Fosfat fèrric – Molusquicida.
 • Coure en forma d'hidròxid – Fungicida.
 • Sal de potasi rica en àcids grassos (sabó suau) - Insecticida.
 • Polisulfur de calci – Fungicida, insecticida, acaricida.
 • Oli de parafina – Insecticida, acaricida.
 • Bicarbonat de potassi – Fungicida
 • Olis minerals - Insecticida, fungicida. Solament per a arbres fruiters, vinyes, oliveres i plantes tropicals (per exemple, plàtans).
 • Permanganat de potassi – Fungicida, bactericida; solo para árboles frutales, olivos y vides.
 • Arena de quars – Repelent.
 • Sofre – Fungicida, acaricida, repelent.

Substàncies que tan sols poden ser utilitzades en trampes i / o dispersors:

 • Fosfat diamònic - Atraient, només en trampes.
 • Feromones - Atraient pertorbador de la conducta sexual; només en trampes i dispersors.
 • Piretroides  - Insecticida; només en trampes amb atraients específics; únicament contra Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

Microorganismes utilitzats per al control biològic de plagues i malalties:

 • Microorganismes (Bacteris, virus i fongs)

Buscador Web Productos fitosanitarios

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià