Connexions a xicoteta escala entre agents agroalimentaris de la Marina Alta

CONEXIONES AGENTES AGROALIMENTARIOS DE LA MARINA ALTA

1 – Intercanvis comercials

Més concretament, la qual es porta a terme entre una important cadena de supermercats comarcal, d'àmbit nacional i diversos productors locals.

Mitjançant la intermediació de la Xarxa Agrícola, aquesta cadena de supermercats està comprant productes agrícoles a quatre xicotets productors, adaptant, fins i tot, la seua logística a les característiques d'aquests.

Però també es realitzen aquests intercanvis a menor escala, entre els mateixos productors que realitzen venda directa o en botigues locals, les quals contacten amb la Xarxa Agrícola per disposar de productes agraris comarcals en els seus establiments.

2 – Biomassa

És una iniciativa experimental, impulsada per la Xarxa Agrícola i l'empresa que gestiona els residus sòlids procedents de jardineria del municipi de Xàbia, amb la finalitat d'analitzar els efectes que té l'aplicació de biomassa vegetal en l'agricultura, partint de la hipòtesi que aquest compost, reduirà el consum d'aigua de reg, incrementarà la matèria orgànica del terreny, millorarà l'estructura edàfica del sòl i, consegüentment, produirà un augment tant de la producció agrícola com de la seua qualitat.

En l'actualitat estan participant dos productors de la Xarxa Agrícola, s'han aplicat 1.200 tones de biomassa en una superfície total de 3,5 hectàrees d'hortalisses, delimitant en cada parcel·la àrees amb diferents gruixos de matèria orgànica que van des dels 10 cm. fins als 40 cm. per observar l'evolució dels cultius segons cada capa.

Per a la nova fase, s'espera iniciar un estudi d'investigació que analitze els resultats obtinguts i també, continuar amb l'aplicació d'unes 1000 tones de biomassa en aquestes i altres parcel·les.

CONEXIONES AGENTES AGROALIMENTARIOS DE LA MARINA ALTA
CONEXIONES AGENTES AGROALIMENTARIOS DE LA MARINA ALTA

3 – Caixes Bio-Comarca

Iniciativa pilot "Caixes Bio-Comarca", impulsada per la Xarxa Agrícola de la Marina Alta durant la tercera fase del projecte i que setmanalment permet, a treballadors de diverses empreses de la comarca, la compra directa de productes agrícoles a un productor local. Les caixes contenen 5 kg. de fruita i verdura assortides, variant el seu contingut cada setmana i segons la temporada.

A més, les caixes són de cartó reciclat i el client les paga únicament en la primera comanda, reutilitzant la mateixa caixa en cada intercanvi.

caValencià