CREAMA Emprenedoria agroalimentària i agroturistica

CREAMA Emprenedoria agroalimentària i agroturistica

CREAMA Emprenedoria agroalimentària i agroturistica

Jornades i cursos d’Emprenedoria agroalimentària i agroturística.

Oferta formativa específica per a l’any 2022

Creama  a través de les seues agències locals, junt amb la Xarxa Agrícola està organitzant una sèrie de jornades i cursos de formació agroalimentària impartida pel Servei de Transferència de Tecnologia de la Conselleria d’Agricultura.

La producció agroalimentària sempre ha sigut un sector bàsic de l’economia al proporcionar els aliments que consumim.
No obstant això, la societat ha anat evolucionant i en l’actualitat demanda cada vegada més que els productes agroalimentaris tinguen una sèrie de valors que satisfacen els nostres desitjos, necessitats i inquietuds, com la proximitat i el producte local, el medi ambient i l’ecologia, la salut i la implicació social, l’educació, la gastronomia o la cultura, entre altres.

Aquest fet, juntament amb els escassos marges obtinguts i la complexitat actual del sector, fan necessari que el productor emprenga projectes propis si vol tindre una vida digna.
Per a això, presentem aquestos cursos com una eina nova i específica per al xicotet emprenedor agroalimentari i agroturístic, bé per a crear la seua empresa, o bé per a millorar l’existent, començant per la generació de la
idea de negoci, seguint amb l’elaboració i validació del seu model de negoci.

Formació dirigida a emprenedors i negocis que busquen noves eines de comercialització i teixir llaços amb altres negocis

CREAMA Emprenedoria agroalimentària i agroturistica

Jornada de Teulada Moraira:

           Itinerari per a la creació d’una PYME agroalimentària i agroturística

Horari: 17:00h – 20:00h

Places disponibles: 25

Data d’impartició: Dijous 26 de maig

Lloc: Centre d’estudi vicentins. C/ Constanza Ferrer, 4 Teulada

Inscripció en: gestionandote/Teulada-Moraira

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

  • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
  • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
  • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
  • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià