Cursos autoformatius PAC

Cursos autoformatius PAC

Cursos autoformatius PAC

Amb la reforma de la política agrícola comuna (PAC) que ha entrat en vigor en 2023, s’introdueixen una sèrie d’intervencions per al desenvolupament rural entre les quals es troba la denominada:

 • Apicultura per a la biodiversitat.
 • Manteniment o millora d’hàbitats i d’activitats agràries tradicionals que
  preserven la biodiversitat, s’enquadra el cultiu de l’arròs.
 • Compromisos agroambientals en superfícies agràries: protecció avifauna (auls
  estepàries)

Farem una breu introducció sobre aquestes noves mesures i més concretament sobre la importància del sector apícola. Al llarg del curs s’exposa la normativa de referència i s’expliquen els compromisos de
gestió que assumiran tots els beneficiaris d’aquestes ajudes i les conseqüències de l’incompliment d’aquests.

ORGANITZA:
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Servei de Transferència de Tecnologia.

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

 • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
 • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
 • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
 • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià