Informació sobre Ajudes i Subvencions

Ayudas subvenciones Creama Empleo Autoempleo fomento economia

Que s'ofereix ací

Volem orientar-te i ajudar-te a trobar de manera simple i ràpida les ajudes i subvencions que necessites per a emprendre una activitat agrícola. En aquesta pàgina, podràs trobar les ajudes més importants, uns cercadors d'ajudes i subvencions i les últimes notícies que s'han publicat.

Subvencions i ajudes per a emprendre:

 • Bonificacions en les cotitzacions.
 • Pagament únic o capitalització de la desocupació.
 • Ajudes a la creació d'empresa.
 • Ajudes als joves i a dones emprenedores.
 • Finançament bonificat.
 • Ajudes per al foment de l'ocupació.
 • Ajudes a l'economia social.

Cercador d'ajudes i subvencions:

 • Generalitat Valenciana. CONSELLERIA Agricultura.
 • Govern d'Espanya: SEPE.
 • Generalitat Valenciana: Labora.
 • Govern d'Espanya: IGAE.
 • Govern d'Espanya: PAE.
 • G.A.L finançaments LEADER.
 • Cercador Govern d'Espanya: PAC.
 • Cercador Generalitat València. Empreses.
 • Cercador Generalitat Valenciana. IVAJ.

Notícies d'ajudes i subvencions:

 • Pots trobar notícies d'actualitat, d'ajudes i subvencions relacionats amb l'agricultura.

Necessitem ajudes i subvencions per a començar una activitat empresarial.

Començar una activitat empresarial, sembla una tasca àrdua, però quan es fan els primers passos sobre cadascun dels procediments, la tasca resulta més fàcil de realitzar. I sobretot si se sol·licita assessorament, en matèria d'emprenedoria, a les nombroses entitats especialitzades.

Sol·licita assessorament personalitzat en Creama

Un dels inconvenients principals a l'hora de començar en la marxa empresarial és la falta de finançament, que pot resultar una trava important per a desenvolupar un projecte empresarial.

Per sort, existeixen ajudes, per a l'inici de l'activitat, a les quals pot optar, depenent de les necessitats de cada emprenedor. Així, es pot trobar: ajudes a l'autoocupació, a les dones, a joves i a la creació d'empreses innovadores.

Empresa emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta
Subvención ayuda empleo Creama agricultura banco de tierras

Bonificacions en les cotitzacions.

Per a aturats i inscrits com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació, i així facilitar-los la seua constitució com a treballadors autònoms.

Enllaç a informació sobre les bonificacions dels Serveis Públics.

Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat social en el règim especial de treballadors autònoms, ( REPTA).

Treballadors que causen alta inicial o que no hagueren estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA). Augmenta el temps de bonificació en diversos supòsits:

 • Quan es realitza l'activitat en municipis menors a 5000 habitants.
 • Si s'és dona menor de 35 o home menor de 30.
 • I en el cas que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme.
 • Treballadores autònomes durant el descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant la lactància natural.

 

 • Bonificacions per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.
 • Treballadores autònomes que es reincorporen al treball en determinats suposats.
 • Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

Enllaç a quadre de bonificacions i reduccions en la quota d'autònom publicacions de SEPE.  

Bonificacions SEPE

 • Informa't sobre les bonificacions a les quals et pots acollir segons les teues necessitats i condicions:

El Pagament Únic – La Capitalització.

El Pagament Únic o La Capitalització és una ajuda per a la posada en marxa de projectes emprenedors. El seu objectiu és generar autoocupació.

Els requisits necessaris per a obtindre aquest pagament són:

 • Tindre pendent de cobrament almenys 3 mesos de prestació per desocupació.
 • No haver-se beneficiat d'aquesta ajuda en els quatre anys anteriors.
 • No haver iniciat l'activitat, i iniciar-la des que se sol·licita l'ajuda en el termini màxim d'un mes a partir del cobrament d'aquesta prestació.
 • Les activitat a realitzar tindrà com a objectiu l'autoocupació.

Formulari de sol·licitud Pagament Únic

 • Enllaç per a accedir al model de sol·licitud del Pagament Únic, o La Capitalització.
Empresa emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta
Empresa emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta

Subvencions i ajudes en general.

 • Subvenció per iniciar-se com a treballador autònom o per compte propi. La quantia serà com a màxim de 10,000 euros, i depén de la teua condició, aturats, joves, dones, discapacitats/as. Està subvenció venen donades generalment, per una inversió mínima de 5000 euros i amb un compromís de permanència de 3 anys.
 • Ajudes per a la creació d'empreses innovadores.
 • Ajudes per a dones emprenedores. Des de l'Institut de la Dona en coordinació amb el Ministeri de Serveis Socials i Igualtat, han creat programes de suport a les dones:
 • Ajudes per a joves emprenedors. Els joves estan incrementant cada vegada més les llistes de desocupació, són joves preparats que tenen difícil inserció laboral, a més també tenen dificultats a l'hora d'accedir a finançament. És per això que es vol incentivar la iniciativa d'autoocupació per a joves, facilitant-los l'adquisició d'actius necessaris per al desenvolupament de l'activitat que vulguen afrontar.
 • Subvenció financera, (préstecs a baix interés per creació d'empresa) i ajudes financeres ICO
  • L'ICO ofereix un catàleg de línies de mediació disponibles per a finançar tant projectes d'inversió com necessitats de liquiditat d'autònoms i empreses.
  • Per a la distribució d'aquests productes, l'ICO actua en col·laboració amb les entitats de crèdit adherides a cadascuna de les línies.
  • L'ICO aporta els fons i les entitats són les encarregades de la tramitació, estudi i aprovació de les operacions en les condicions establides en les línies.

   Enllace informació ajudes ICO

 • Subvenció per a formació i per a assistència tècnica.

Ajudes al foment:

 • Enllaç a la pàgina web de LABORA, per a informar-se sobre les ajudes o subvencions obertes.

Ajudes al foment de l'ocupació:

Bonificacions en la quota de la seguretat social per contractació en els casos:

 • Interinitat, quan un treballador/a té baixa de paternitat, maternitat o lactància, pot sol·licitar aquesta ajuda que bonifica completament la quota de la seguretat social, per un període mínim d'un mes.
 • Ajuda per conciliació familiar, quan haja de cuidar menors de 12 anys o discapacitats dependents, durant 12 mesos, es poden bonificar la quota de la seguretat social si el contracte és l'indefinit el 100%, si és parcial el 50%.
 • També ajuda a la contractació de familiars, de 2n grau de consanguinitat, i una reducció de 50% els primers 18 mesos.
 • Bonificacions, per contractació en pràctiques.

Bonificacions SEPE:

 • Bonificacions a la contractació laboral. 
Empresa emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta

Cercadors d'ajuda i subvencions per a emprenedors.

Ajudes i subvencions que pots trobar enemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina alta la pàgina de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural.

emprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina altaSEPE, en aquest enllaç, es pot trobar incentius i ajudes per a emprenedors i autònoms. Aquestes mesures pretenen donar suport a la iniciativa emprenedora, al desenvolupament empresarial i a la creació d'ocupació.

Ajudes i subvencions gestionades per LABORA, serveemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina altai Valencià per l'ocupació i la formació, i és la finalitat principal és el foment de l'ocupació.

Sistema Nacional de publiciemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina altatat de subvencions. Aquest cercador mostra la informació subministrada pels cedents de subvencions.

Sistema Nacional de publiciemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina altatat de subvencions. Aquest cercador mostra la informació subministrada pels cedents de subvencions.

emprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina alta

G.A.L Rural Muntanya d’Alacant, la seua finalitat és el dessenvolupament de les zones rurals d'Alacant es pot consultar les financiacions LEADER. 

Emprendimiento Ayuda subvención ocupación Marina Alta.Govern d'Espanya, Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació subvenciones PAC

El IVAJ (Institut Valencià de la joventut), és un organisme de la o Ayuda subvención ocupación Marina Alta.Generalitat Valenciana, que gestiona de forma autònoma un conjunt de programes i actuacions cap a la concessió d'ajudes i subvencions, foment de l'associacionisme.

Subvencions i ajudes per a emprenedors i autònoms que et poden interessar.

 • Tot
 • Notícies d'ajudes
 • Subvencions

Palla de l’arròs

Recollida de Palla de l’arròs
Des de la Xarxa agrícola s’han fet les gestions pertinents per aconseguir que la Marjal siga punt de recollida de la palla.

Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny…

Ajudes al desenvolupament rural a través de la sol·licitud única.

Es convoquen les ajudes recollides en l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i en concret les següents...

Ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora.

Fomentar la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat, mitjançant la implementació de plans de millora.

Ajudes al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores C.V.

Petites empreses innovadores, tant persones jurídiques com empreses individuals, que tinguen seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Ajudes a cooperatives i societats laborals (2020-Economia social).

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES – CONSTITUCIÓ de NOVES – INCORPORACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES com a sòcies treballadores – INVERSIONS en OBRES o INVERSIONS en cooperatives.

Ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

Tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.

Ayudas “AVALEM Artesania, Comerç rural, Mercats, Emprenem comerç…”

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.

Més ajudes de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

Finançades per FEADER, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic…

Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008…

Ajudes per a emprenedors a projectes innovadors LABORA.

Convocar per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible…

Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.

TECG-Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, regulades per l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura…

Línia IVF – FEDER PRÉSTEC SUBORDINAT

Atorgar préstecs subordinats per al finançament de projectes empresarials de petites i mitjanes empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana….

Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants relacionat amb el foment de la utilització racional de l'aigua.

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou…

Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions…)

Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentosos.

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en …

Procediment per a la concessió d'ajudes al desenvolupament rural a través de la sol·licitud única.

Es convoquen les ajudes recollides en l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i en concret les següents...

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut. 2019 (IVAJ).

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (IVAJ)….

Concessió de subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari pel desenvolupament d'activitats …

Extracte de l'Ordre de 20 de març de 2019, per la qual es convoca per a l'any 2019 la concessió de subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari pel desenvolupament d'activitats de col·laboració i representació davant l'Administració General de l'Estat…

Subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades.

Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries…

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià